Fimen gen yon pi gwo risk pou yo enfekte ak COVID-19

Mande Done pèsonèl yo


Ou ka mande enfòmasyon pèsonèl ou lè w ranpli fòm sa a. Oswa ou ka antre nan isit la.

Mwen dakò tou pou fè Tabex Ekspè kolekte imèl mwen pou yo ka voye enfòmasyon mwen mande m yo. Pou plis enfòmasyon tcheke politik vi prive nou kote ou pral jwenn plis enfòmasyon sou ki kote, ki jan ak poukisa nou estoke done ou yo.